Page N01 - Transgender Vereniging Wallonië
Association Transgenre Wallonie
Page N00 - Inhoud van de website
Page N00 - Inhoud van de website

Het recht om zichzelf te zijn.

Waarom deze site ?


Transidentiteit wordt nog te vaak beschouwd als een geestesziekte. Ondanks de pseudo-wil om ons als "normale mensen" te zien, eist de medische wereld nog steeds een psychiatrisch of psychologisch advies alvorens ons toegang te geven tot de zorg en operaties die wij wensen. Binnen de vereniging wordt u gesteund en geholpen om uw overgang in uw eigen tempo en volgens uw eigen keuzes te maken. Op deze site vindt u veel nuttige en noodzakelijke informatie om de overgang te kunnen maken zonder u zorgen te maken over de tegenslagen van de overgang en een bepaalde patriarchale en joods-christelijke samenleving.

En voor de "chagrijnigen", weet dat deze site er niet op uit is om wie of wat dan ook te bestrijden. De opzet van deze site is gebaseerd op één enkel woord waarvan de betekenis niet meer bekend is bij de mens van de 21e eeuw: "SOLIDARITEIT"!


Wie zijn wij ?


Een vereniging van transgenders van alle leeftijden die samenwerkt met de vereniging Rain'Gaum van de provincie Luxemburg. Deze beweging, geleid door de oprichters van de vereniging, staat open voor iedereen. Onze situatie in de provincie Luxemburg is niet definitief. We willen ons vestigen in het centrum van Wallonië (waarschijnlijk in de provincie Namen). Alle transgenders zijn welkom. Het is gratis ! U heeft vragen, u wilt hulp, aarzel niet... neem contact met ons op. Ook uw familie en goede vrienden zijn welkom. Je bent een zorgzaam cisgender persoon, staat te popelen om je te informeren, aarzel niet om je vragen te komen stellen. Het zal een genoegen zijn u te ontvangen en te beantwoorden.


Het begin


Sinds de nieuwe wet identiteitsverandering voor transgenders in werking is getreden, komen steeds meer mensen uit de kast en komen er openlijk uit als transgender. Uit deze situatie blijkt dat er in Wallonië een schrijnend gebrek is aan verenigingen die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Veel mensen zagen zich genoodzaakt naar andere regio's of soms zelfs naar andere landen te gaan om verenigingen te ontmoeten die hen de nodige informatie konden verstrekken om hun overgang soepel te laten verlopen. Zeven mensen uit de provincies Luik, Namen en Luxemburg wier transitie compleet is of op weg is naar zijn en die elkaar af en toe in een privéomgeving hebben ontmoet, hebben besloten om deze nieuwe vereniging op te richten om hun ervaringen te bundelen en met iedereen te delen. transgenders die contact met hen opnemen. Zo ontstond de Transgender Vereniging Wallonië (TVW).


Onze diensten


Verwelkomt alle mensen van de TQIA+ gemeenschap (transgender, queer, interseksueel, non-binair en fluïde agender) ongeacht ras, geslacht, huidskleur, filosofische of religieuze overtuigingen... voor al haar activiteiten en bijeenkomsten.

Steun voor de humanistische waarden en de vrijheid die zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Specifieke steun voor kinderen en jongeren om hun overgang te beginnen of voort te zetten.

Het verdedigen van alle leden van de TQIA+ gemeenschap tegen transfobische handelingen.

Luisteren naar en steunen van de mensen die naar onze vereniging komen, zonder oordeel of kritiek en met vriendelijkheid.

Het verbeteren van de vriendelijkheid van cis-normatieve mensen tegenover onze gemeenschap

Bescherming van alle TQIA+ personen, zodat zij in vrijheid kunnen zijn wie zij zijn zonder enige dwang en niet langer gedwongen worden te zijn wat zij in wezen niet zijn.

Emancipatie van TQIA+-personen zonder stigmatiserende vooroordelen in hun sociale leven

TQIA+ Mensen helpen in hun individuele ontwikkeling.

Trans-identiteit opleiding voor maatschappelijk werkers en cis-gender gezondheidspersoneel met zorg.

Schoolanimatie over transidentiteit met als doel leerlingen voor te lichten over transidentiteit en genderstereotypen te doorbreken.

Organisatie van alle activiteiten die inherent zijn aan haar statuten.


Hoe zit het met mensen die ver van het hoofdkantoor van de vereniging wonen ?


Het hele jaar door staat een specifiek e-mailadres ter beschikking van elke transseksueel die juridische, medische, psychologische of sociale informatie wenst te ontvangen.

Mogelijkheid om een ​​persoonlijk interview te krijgen met de transidentiteitsdeskundige van de vereniging, hetzij persoonlijk, hetzij via videoconferentie voor mensen die ver weg zijn.

Mensen uit elk van de provincies van Wallonië en leden van de vereniging zullen getraind worden in luisteren en ondersteunen.

Verstrekken van documentatie en beoordelingen over transidentiteit en haar situatie in de samenleving.


Contacten met de medische wereld


Er worden regelmatig contacten gelegd met Waalse endocrinologen die met transseksuelen werken om hun zorg te verbeteren door vernederende en onnodige psychiatrische behandelingen te vermijden. Dit betekent niet dat het werk van psychologen nutteloos is, maar het moet ten dienste staan van transseksuelen die er behoefte aan hebben, niet om uit te zoeken of zij werkelijk transseksueel zijn, maar om hen te helpen vooruit te komen en hun transseksuele status te aanvaarden.

Er is een samenwerkingsverband met verschillende endocrinologen opgezet om transseksuelen snel toegang te geven tot hormonale behandelingen zonder het medische en psychologische aspect van bepaalde situaties uit het oog te verliezen.

Regelmatige bevraging van het Waalse gezondheidsnetwerk om grensoverschrijdende specialisten te vinden die bereid zijn met de vereniging samen te werken.

Terug naar de bovenkant van de pagina
Terug naar de taalkeuzepagina

Taalkeuze

Terug naar het menu

Transgender Vereniging Wallonië

Terug naar het menu
Terug naar het menu