Page N09 - Transfobie
Page N09a - De transfobie 2
Association Transgenre Wallonie
Page N00 - Inhoud van de website
Page N00 - Inhoud van de website

Transfobie is een sociale hel voor transgenders.

Transfobie

Wat is transfobie ?


Transfobie is een afkeer van transgenders die kan leiden tot het uiten van vijandigheid jegens hen. Het kan zich uiten in fysiek en/of moreel en verbaal geweld en discriminerend gedrag.

Er zijn twee vormen van transfobie: "institutionele" transfobie en "relationele" transfobie, direct of indirect.

De term "transfobie" bevat het voorvoegsel "trans" en het achtervoegsel "fobie", dat afkomstig is van de Griekse term "phobos" wat "angst", "angst" betekent. In het Frans drukt het element dat "-fobie" vormt een "afkeer" uit.

Transfobie wordt daarom gedefinieerd als een afkeer of haat die wordt uitgedrukt of gevoeld jegens transgenders of als zodanig wordt ervaren, en geassocieerd met vooroordelen met betrekking tot vergankelijkheid.


Gewone transfobie


Deze transfobie in de frontlinie wordt gevormd door "cisseksisme" en "cisgenderisme".

Cissexisme is een vorm van onderdrukking die zich richt op de genderidentiteit en die de voorkeur geeft aan de overeenkomst tussen het geslacht en het geslacht dat bij de geboorte is bepaald.

Een persoon misleiden, opzettelijk of onopzettelijk, is gewone transfobie.

Het is vaak het voorrecht van de directe entourage van de transgender: familie, vrienden, collega's.

Het is degene die de meeste schade aanricht, omdat het op de lange termijn het moreel aantast van de transgender die in stilte lijdt omdat ze bang is om te storen. Ze vraagt ​​zich elke keer af of het onhandigheid, onoplettendheid, kwade wil of pure slechtheid is.


Relationele transfobie


Volgens Arnaud Alessandrin omvat relationele transfobie directe transfobie, die zich manifesteert door de onmiddellijke afwijzing van transidentiteit, en indirecte transfobie, wat een enscenering is van cisgender-aannames (representaties als de norm van een identiteit die overeenkomt met een geslacht). de woorden en dagelijkse representaties in een cisgendered wereld.

Het wordt verergerd door het behoren tot een andere etnische groep dan het blanke ras, door armoede, door werkloosheid, door discriminatie op het werk en in de medische omgeving, in winkels, bij de toegang tot huisvesting, door de afwijzing van het gezin en door de schending van hun fundamentele rechten. De angst voor deze transfobie zorgt ervoor dat sommige transgenders vermijden om naar bepaalde plaatsen te gaan en hun ware genderidentiteit verbergen of maskeren. Het vergroten van het publieke bewustzijn van de realiteit van transidentiteit zou de evolutie van sociale normen kunnen verbeteren en genderstereotypen kunnen bestrijden.

Terug naar de bovenkant van de pagina
Ga naar de volgende pagina
Terug naar taalkeuze

Taalkeuze

Terug naar het menu

Terug naar het menu
Terug naar het menu

                         De piramide van transfobie

Cissexisme, cisgenderisme, cisnormativiteit


Cissexisme is een vorm van onderdrukking die zich richt op de genderidentiteit en die de voorkeur geeft aan de overeenkomst tussen het geslacht en het geslacht dat bij de geboorte is bepaald. Het is de weigering om de identiteit van transgenders als even legitiem te accepteren als die van cisgendermensen.


Sommige sociologen stellen voor deze term te gebruiken om transfobe discriminatie te kwalificeren. Dit maakt het mogelijk om aan te tonen dat er geen irrationele en individuele angst is voor transgenders, maar voor gendergerelateerd geweld, dat de samenleving als geheel structureert.


Cisgenderisme is een systeem van onderdrukking dat transgenders treft, ook wel transfobie genoemd. Het manifesteert zich op juridisch, politiek, economisch, sociaal, medisch en normatief niveau. Deze term verwijst naar het feit dat men bedenkt dat alle mannen en alle vrouwen die biologisch respectievelijk mannelijk en vrouwelijk zijn geboren de norm zijn en dat transgenders inferieur zijn aan cis-mensen.

Cisnormativiteit is een specifieke belemmering die transgenders treft en hen discrimineert omdat ze zich niet conformeren aan het dominante binaire gendermodel.