Association Transgenre Wallonie
Page N34 - De volwassenen
Page N00 - Inhoud van de website
Page N00 - Inhoud van de website

Om altijd jezelf te zijn, moet je eerlijk zijn en oprecht handelen terwijl je erg trots bent op de ingeslagen weg.

Transgender volwassenen

Terug naar taalkeuze

Taalkeuze

Terug naar het menu

De Verenigde Naties schreven in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het volgende :

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en moeten tegenover elkaar in een geest van broederschap handelen."

En het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in titel 1 getiteld "Waardigheid", benadrukt ook de volgende punten

In artikel 1 staat dat :

"Waardigheid is onschendbaar en moet worden gerespecteerd en beschermd."

In artikel 3 wordt bepaald dat :

"Iedereen heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit."

In artikel 4 waarschuwt ze dat :

"Niemand mag worden onderworpen aan marteling of aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing."


De VN heeft bevestigd dat "transgenders het recht hebben op wettelijke erkenning van hun genderidentiteit en op wijziging van hun burgerlijke staat (namelijk de vermelding van geslacht in officiële documenten, met name geboorteakten), zonder dat er buitensporige of dure beperkingen worden opgelegd aan hen."


Dus, beste vrienden en geliefde transgendervrienden, je moet niet langer bang zijn of bang zijn om jezelf te laten gelden in het geslacht dat van jou is. Bovenstaande teksten geven je het onvervreemdbare recht om jezelf te zijn, om te zijn wie je voelt dat je bent in de diepten van je intieme persoonlijkheid.

Je kunt en moet trots zijn op jezelf, op wie je bent, welke opdracht je ook hebt gekregen bij je geboorte. Dat je een tijdje twijfelt, wanneer je je realiseert dat deze discrepantie tussen je geboorteopdracht en je gevoelens, is volkomen normaal. Maar dat je je ervoor schaamt of je er zelfs voor schaamt, zou niet langer je gevoel moeten zijn na dit verschil dat niet jouw keuze is.

En aangezien het niet jouw keuze is, maar wat het leven je oplegt, hoef je je niet te verantwoorden of je te verontschuldigen voor het feit dat je buiten de maatschappelijke normaliteit staat die millennia lang door deze joods-patriarchale samenleving is opgelegd.

Dus hier heb je nog maar één keuze: "die van je verschil aannemen en gelukkig zijn om jezelf te zijn of die van verborgen blijven en ongelukkig blijven".


Als je vragen hebt, als je hulp of morele steun wilt, als je je alleen voelt, zijn de leden van de vereniging er om je verder te helpen op het pad van transitie dat je kiest en besluit te doen. Jij bent het die, in volledige onafhankelijkheid, de beslissingen neemt om al dan niet een dergelijke actie te ondernemen zonder ooit je beslissingen aan iemand te moeten verantwoorden.

Transitie is jouw pad, uniek voor ieder mens. De vereniging staat aan uw zijde om u te helpen en te ondersteunen, maar nooit om u te adviseren of beslissingen voor u te nemen. Het zal je blootstellen aan alle bestaande mogelijkheden voor wat je hebt gekozen om te doen, en het aan jou overlaten om de optie te kiezen die je wilt volgen.

Je hebt dus geen reden om niet jezelf te zijn! !

Terug naar het begin van de pagina

Transidentiteit : naar een positief zelfbeeld

Terug naar het menu
Terug naar het menu