Association Transgenre Wallonie
Page N42 - De schoolomgeving
Page N00 - Inhoud van de website
Page N00 - Inhoud van de website

De dictatuur van scholen die niet gevoelig zijn voor transidentiteit

 kan het hele leven verwoesten van transgenderkinderen die niet worden geaccepteerd en dus niet geïntegreerd.

De schoolomgeving van een trans* persoon

Terug naar taalkeuze

Taalkeuze

Terug naar het menu

Voor transgenderkinderen is school vaak een pijnlijke verplichte passage omdat er geen wettekst bestaat die hen in staat stelt hun opleiding te ervaren in het geslacht dat zij claimen. Gendered toiletten zijn een vernedering elke keer dat ze daar moeten gaan, omdat ze vaak de toiletten van hun geslacht niet mogen gebruiken en die moeten gebruiken die zijn toegewezen aan hun toegewezen geslacht. Er zijn ook kleedkamers voor gymnastieklessen die ook gendergerelateerd zijn. Met de meiden naar de sportschool gaan voor een niet-geopereerd transgender meisje is totaal uitgesloten! Zonder te rekenen op de dagelijkse misstanden omdat het onderwijzend personeel simpelweg niet de wil heeft om het kind in zijn beweerde geslacht te respecteren.


Deze kinderen worden vaak als slechte leerlingen beschouwd, ook al zouden ze met weinig inspanning van de kant van de samenleving een uitstekende opleiding krijgen. Sinds 14 mei 2018 publiceert de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel een begeleidingsgids voor transgenderstudenten in het hoger onderwijs. Maar het is slechts een richtlijn, geen decreet. Er is dus geen verplichting voor onderwijsinstellingen. En toch! Er is niets minder zeker !


Houd er echter rekening mee dat een kind vanaf 4 jaar met zekerheid weet te zeggen wie hij is. Niet volgens zijn uiterlijke genitale eigenschappen waar hij niets mee te maken heeft, maar volgens wat hij in het diepst van zijn kleine wezen voelt. Geen belediging voor een groot aantal kinderpsychiaters en psychologen die niet zijn opgeleid op het gebied van transidentiteit en die er beter aan doen geen catastrofale diagnose te stellen voor deze matyriseerde kinderen.


Dames en heren, leden van de directie van scholen in de Franse Gemeenschap,

Dames en heren, leden van het onderwijzend personeel van dezelfde instellingen,

hier is een wettekst die u goed zal informeren over uw respectvolle plichten jegens de transgender-kinderen die uw lessen bijwonen, met het oog op het ontvangen van daar een instructie en een vorming die hen in staat moet stellen om later volwaardige burgers te worden in de samenleving .


Sommigen zijn nog steeds van mening dat er niets gepland is voor het secundair en het lager onderwijs waarin vaak moet worden gevochten om het onderwijs en het management ervan te overtuigen dat het mishandelen van een transgender kind niet meer of minder is dan een ernstige belediging en vernedering.

De wet van 25 juni 2017 betreffende transidentiteit, die op 1 januari 2018 in werking trad, heeft de situatie van deze transgenderkinderen die ze louter en alleen onzichtbaar heeft gemaakt, niet verbeterd. Deze gang van zaken versterkt het bestuur van scholen en hun onderwijzend personeel in hun transfobe houding met volledige straffeloosheid.


Het decreet van 12 december 2008 van de Franse Gemeenschap Wallonië Brussel gepubliceerd op 13 januari 2009 met betrekking tot de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Dit decreet zet vijf richtlijnen van de Europese Gemeenschap om in Belgisch recht die betrekking hebben op discriminatie op grond van ras en etnische afkomst, evenals discriminatie tussen mannen en vrouwen bij gelijke behandeling op het werk, toegang tot werk, opleiding, professionele promotie, arbeidsvoorwaarden, toegang tot tot goederen en diensten, evenals de levering van goederen en diensten.


Artikel 3 1° van dit besluit definieert alle criteria die door deze verordening worden beschermd, namelijk: nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, handicap, geslacht en gelijkaardige criteria zoals zwangerschap, bevalling en moederschap, of geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst of vakbondsovertuiging.


Artikel 4 van dit decreet voorziet in de werkingssfeer ervan op verschillende domeinen en punt 2° vermeldt het onderwijs.

En punt 12° van artikel 3 kan niet explicieter zijn: "het onderwijs dat wordt aangeboden in de Franse Gemeenschap, alle soorten, alle niveaus, alle netwerken samen, gereguleerd door haar onder de bevoegdheden die haar ter zake zijn toegekend overeenkomstig artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet, voor zover dit onderwijs overeenkomt met het onderwijs bedoeld in artikel 149 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de beroepsopleiding bedoeld in artikel 150 van hetzelfde Verdrag".


Getuigenis van de ouders van een klein transgender meisje

Een 8-jarig kind, dat zich meer dan 3 jaar als meisje voordoet, is sociaal, teruggetrokken, een slechte leerling en verstoort vaak de klas. Zijn ouders, die volharden in het niet accepteren van de trans-identiteit van hun kind, gaan uiteindelijk naar een psycholoog die hen vertelt dat hun kind in een diepe depressie verkeert. Het was echt niet moeilijk om te diagnosticeren !

Na er onderling over te hebben gepraat, en vervolgens met de transidentiteitsreferentie van de vereniging, besluiten de ouders uiteindelijk te accepteren dat hun kind zich als meisje kan voordoen. Dit is wat haar moeder zei op de dag dat dit kleine meisje haar eerste jurk ontving en aantrok:

"Ik zag haar gezicht oplichten en ik voelde meteen dat ze zich enorm goed voelde!"

Sinds dat moment is dit kleine meisje opgewekter, meer voldaan en vooral ook een uitstekende leerling geworden, ijverig, gewetensvol in haar leerproces.

En de moeder besloot met te zeggen: "Het is nog steeds hetzelfde kind, mijn kind, alleen de envelop is veranderd!"

Terug naar het begin van de pagina
Terug naar het menu
Terug naar het menu